Report on the 9th Annual General Meeting on 22 July 2015

There was a good attendance of 31 Members and Friends at the Annual General Meeting held on 22 July 2015 in the Community Hall in Wupperthal.

Here is an edited version of the Chairman’s Report to the meeting:

Die besetting van ons loslitstaproetes (slackpacking trails) het in die afgelope jaar meer as verdubbel. Een van die redes is waarskynlik ‘n artikel in Country Life deur Dale Morris, ‘n joernalis wat saam met ons die Cederberg 100-staproete gestap het. Onmiddelik na die artikel het die telefone begin lui. Ons het die volgende brief ‘n tyd gelede aan die redakteur van Country Life geskryf en dit het in ‘n geredigeerde vorm in hulle briewekolom verskyn.
“Just to give you some feedback. We had our quarterly Cederberg Heritage Route meeting this week and our bookings have more than doubled in comparison with last year. And most of the bookings are for the Cederberg 100. We have now been going for 7 years and we only really started taking off last year after your article in Country Life. We had lots of articles and exposure before. On the TV and radio several times, in all the daily newspapers in Cape Town many times, as well as several articles in Getaway, Weg and other magazines, even SAA in Flight Magazine. All with very little response. I am sure it was your way of writing and your photos combined with the readership profile of Country Life which made the difference. What is interesting is that it is mostly older people (50+) who hike the Cederberg 100 and mostly women!”

In the year ending 28 February 2015 we sold 874 bed-nights of accommodation and paid out R607 789 to our various Service Providers for accommodation, catering, transport and escorting our clients from one overnight stop to the next.

In the seven years that we have been operating our trails we have sold 2865 bed-nights of accommodation and paid out R1 796 605 to our Service Providers.

Gedurende die jaar is kontak gemaak met die Rooibos-Erfenisroete. Die roete word bestuur deur die NGO Indigo van Nieuwoudtville en is gemik op die bekendstelling van tradisionele verbouing van rooibostee deur die kommunale boere van Nieuwoudtville- en Wupperthal-omgewing. Die roete strek van Nieuwoudtville tot by Heuningvlei en Wupperthal . Dit word met ‘n voertuig gedoen en oral op die roete is interessante besienswaardighede en besoekpunte. Ek het ‘n mediatoer van die roete meegemaak. Twee van hulle gidse het ook ons gidskursus op Heuningvlei bygewoon. Daar is raakpunte tussen ons twee organisasies en samewerking is tot albei se voordeel.

Die besetting van ons roetes het in die eerste drie maande van die huidige finansiële jaar drasties afgeneem in vergelyking met verlede jaar. Ons kry goeie gratis dekking deur die media, ons het ‘n goeie webblad en ons is in alle brosjures van ons streek en is redelik goed bekend. Stappers geniet ook die staproetes. Nogtans is ons besetting in vergelyking met ons potensiaal baie laag. Ons kry heelwat terugvoering dat ons pryse te hoog is in vergelyking met ander staproetes. Ons is tans besig om te kyk na verskeie maniere om ons staproetes meer bekostigbaar en mededingend te maak.

Ons het vir die eerste keer, teen ‘n spesiale prys, geadverteer op die Dirty Boots webblad en ons inligting is ook ingesluit in hulle pamflette en brosjures. ‘n “Triple Hiking Holiday” staproete is uitgewerk en ‘n webblad is opgestel. Dis gerig op die oorsese mark en dit kombineer drie staproetes, nl. Cederberg Heritage Route, Elgin Wynlandstaproete en die Kaapse Skiereilandstaproete in een vakansie. Na 9 maande het ons egter nog geen besprekings hiervoor gekry nie.

Elke stapper kry ‘n vraelys waarop hulle terugvoering gee wat Michelle Truter van Cederberg African Travel vir ons verwerk. Dis waardevolle inigting en help ons om ons diens te verbeter en in voeling met ons gebruikers te bly.

Die Cederberg Erfenisroete het toerisme in die kleiner dorpe om Wupperthal gestimuleer en baie toeriste kontak reeds oornagplekke direk om daar te oornag, iets wat ons aanmoedig. Die feit dat die Cederberg Erfenisroete se besetting nie dramaties groei nie beteken nie dat toerisme in die Wupperthal area in sy geheel nie groei nie.

Die bestuurskomitee het drie maal sedert die laaste Algemene Jaarvergadering vergader.
Cedarberg African Travel has continued to provide a central reservation office for our Trails and to co-ordinate the activities of the many local Service Providers. I thank them for their efficient and enthusiastic support. We couldn’t operate without them.
We thank CapeNature for giving us access to the Wilderness Area, for the use of the Pakhuis-Heuningvlei jeep track as a donkey cart route and their general support.
Laastens namens die Cederberg Erfenisroete ons dank aan die Morawiese Kerk vir die vergaderlokaal wat hulle altyd tot ons beskikking stel. Dankie aan elke komiteelid van die Cederberg Erfenisroete vir julle waardevolle bydraes asook dankie aan al die diensverskaffers en die mense van die groter Wupperthal gebied vir julle diens en entoesjastiese ondersteuning.

Rudolf Andrag, Voorsitter: Cederberg Erfenisroete.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.